Κυλιόμενες σκάλες

Κυλιόμενη κλίμακα: MP Colina

Κυλιόμενες κλίμακες για εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια με πολύ συχνή χρήση.

Κυλιόμενη κλίμακα: MP Sierra

Κυλιόμενες κλίμακες για σταθμούς τρένων, σταθμούς μετρό και γενικότερα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών μεταφοράς.  

Κυλιόμενος διάδρομος: MP Pont

Κυλιόμενοι διάδρομοι  για εμπορικά κέντρα , σουπερμάρκετ και παρόμοια κτίρια.  

Διαθέσιμες κλίσεις : 10ο, 11ο και 12ο