Ανελκυστήρες Mp Lifts (Mac Puar)

Η Mp Lifts αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως κατασκευαστές ανελκυστήρων. Αυτή την στιγμή υπάρχουν εγκατεστημένοι παραπάνω από 120.000 ανελκυστήρες MP σε όλο τον κόσμο,  με χρήση που ξεπερνάει τους 10 εκατομμύρια χρήστες ημερησίως . Είναι προφανές, ότι οι ανελκυστήρες της MP Lifts είναι μια από τις πιο δοκιμασμένες επιλογές παγκοσμίως καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, και στην συνεχή εφαρμογή καινοτόμων ιδεών.

Mp GO! Evolution

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες ατόμων χωρίς μηχανοστάσιο

Mp GO! Flex

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες ατόμων με και χωρίς μηχανοστάσιο

Ιδανική λύση για:

Mp H

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες ατόμων και φορτιών με και χωρίς μηχανοστάσιο

Mp GO! Mega

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες μεγάλης ωφέλιμης ικανότητας χωρίς μηχανοστάσιο

Mp GO! C

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο τεχνολογίας gearless

Mp V

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο

Mp Lifts MP V