Ανελκυστήρες Mp Lifts (Mac Puar)

Η Mp Lifts αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως κατασκευαστές ανελκυστήρων. Αυτή την στιγμή υπάρχουν εγκατεστημένοι παραπάνω από 120.000 ανελκυστήρες MP σε όλο τον κόσμο,  με χρήση που ξεπερνάει τους 10 εκατομμύρια χρήστες ημερησίως . Είναι προφανές, ότι οι ανελκυστήρες της MP Lifts είναι μια από τις πιο δοκιμασμένες επιλογές παγκοσμίως καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, και στην συνεχή εφαρμογή καινοτόμων ιδεών.

Mp GO! Evolution

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες ατόμων χωρίς μηχανοστάσιο

 • Κατοικίες ατόμων
 • Δημόσια κτήρια
 • Επαγγελματικοί χώροι
 • Νοσοκομεία

Mp GO! Flex

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες ατόμων με και χωρίς μηχανοστάσιο

Ιδανική λύση για:

 • Ανακαινίσεις
 • Υφιστάμενα κτήρια

Mp H

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες ατόμων και φορτιών με και χωρίς μηχανοστάσιο

 • Υφιστάμενα και νέα κτήρια με μέση και χαμηλή χρήση, και χαμηλό ύψος
 • σεβασμός στο περιβάλλον

Mp GO! Mega

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες μεγάλης ωφέλιμης ικανότητας χωρίς μηχανοστάσιο

 • εξυπηρέτηση υψηλού αριθμού επιβατών
 • συχνή κίνηση των ανελκυστήρων

Mp GO! C

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο τεχνολογίας gearless

 • Μέγιστα ενεργειακά αποτελέσματα
 • Bελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων ανελκυστήρων

Mp V

Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο

Mp Lifts MP V
 • Κλασσικό μοντέλο ανελκυστήρα
 • αξιόπιστη και διαχρωνική λύση