Ανακαινίσεις – Επισκευές

H εταιρεία μας προσφέρει πληθώρα επιλογών σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό – ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας. Ακολουθώντας τις επιταγές της ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 2604/2008) η εταιρεία μας προτείνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την αισθητική, λειτουργική και ουσιαστική αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας.

Διαδικασία αναβάθμισης – ανακαίνισης

Τα στάδια που απαιτούνται να υλοποιηθούν για να αναβαθμιστεί ο ανελκυστήρας σας είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

1. Επίσκεψη τεχνικού

Επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας μας έλεγχος και πλήρη καταγραφή των στοιχείων του ανελκυστήρα σας (έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων, αποτύπωση ανελκυστήρα, καταγραφή εξαρτημάτων κ.ο.κ).

2. Δημιουργία προσφοράς

Σύνταξη προσφοράς από το εμπορικό τμήμα της εταιρείας που θα αφορά την αναβάθμιση του ανελκυστήρα και θα αναφέρει λεπτομερώς τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτόν. Σκοπός μας είναι η πρόταση μιας λύσης που θα αναβαθμίσει.

3. Εκτέλεση εργασιών

Στη συνέχεια εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας πραγματοποιεί την αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

4. Πιστοποίηση του ανελκυστήρα

Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την πιστοποίηση, του ανακαινισμένου πλέον ανελκυστήρα, από αρμόδιο επιθεωρητή κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης και την τελική αδειοδότησή του.

Πλεονεκτήματα από την ανακαίνιση του ανελκυστήρα

  1. Αντικαθίστανται παλαιά εξαρτήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα, που λόγω παλαιότητας έχουν υποστεί φθορές, με νέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την σχεδόν μηδενική πιθανότητα ατυχήματος λόγω κακής λειτουργίας εξαρτήματος στον ανελκυστήρα σας.
  2. Αναβαθμίζεται το επίπεδο λειτουργίας του ανελκυστήρα και μειώνονται οι πιθανότητες βλαβών.
  3. Πραγματοποιείται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για την πολυκατοικία ειδικότερα σε περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιών υφιστάμενων πινάκων λειτουργίας και τοποθέτησης νέων με inverter.
  4. Βελτιώνεται η αισθητική του ανελκυστήρα σας και συνεπώς και η αισθητική ολόκληρης της πολυκατοικίας.
  5. Αδειοδοτείται ο ανελκυστήρα σας με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές του κτιρίου να αποφύγουν οποιεσδήποτε κυρώσεις προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Για περισσότερες λεπτομέρειες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!