Συντηρήσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα συντήρησης ανελκυστήρων που αποτελείται από εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Στόχος μας είναι να πραγματοποιείται η συντήρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή εξαρτημάτων ανελκυστήρων αλλά και με βάση τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eεξειδικευμένο τμήμα συντήρησης

Το τμήμα συντήρησης ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την συντήρηση των ανελκυστήρων. Σε κάθε συνεργείο έχει ανατεθεί ένας τομέας ευθύνης έτσι ώστε ο συντηρητής να έχει μόνιμη εικόνα του ανελκυστήρα και άμεση επαφή με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κάθε κτιρίου για γρηγορότερη εξυπηρέτηση.

Πακέτα που παρέχουμε

Η τιμή συντήρησης είναι απόλυτα συνυφασμένη και προκύπτει ανάλογα με τον τύπο του ανελκυστήρα, τον αριθμό στάσεων, το είδος των θυρών (αυτόματες ή ημιαυτόματες) καθώς και με την συχνότητα διαδρομών του κάθε ανελκυστήρα.

Βασικό πακέτο συντήρησης

Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει:

Πλήρες πακέτο συντήρησης

Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Για περισσότερες λεπτομέρειες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!