Συντηρήσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα συντήρησης ανελκυστήρων που αποτελείται από εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Στόχος μας είναι να πραγματοποιείται η συντήρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή εξαρτημάτων ανελκυστήρων αλλά και με βάση τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eεξειδικευμένο τμήμα συντήρησης

Το τμήμα συντήρησης ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την συντήρηση των ανελκυστήρων. Σε κάθε συνεργείο έχει ανατεθεί ένας τομέας ευθύνης έτσι ώστε ο συντηρητής να έχει μόνιμη εικόνα του ανελκυστήρα και άμεση επαφή με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κάθε κτιρίου για γρηγορότερη εξυπηρέτηση.

Πακέτα που παρέχουμε

Η τιμή συντήρησης είναι απόλυτα συνυφασμένη και προκύπτει ανάλογα με τον τύπο του ανελκυστήρα, τον αριθμό στάσεων, το είδος των θυρών (αυτόματες ή ημιαυτόματες) καθώς και με την συχνότητα διαδρομών του κάθε ανελκυστήρα.

Βασικό πακέτο συντήρησης

Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει:

  • μηνιαία συντήρηση
  • αποκατάσταση βλάβης (εκτός αν απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών)
  • τα απαραίτητα υλικά για την λίπανση και τον καθαρισμό του ανελκυστήρα.
  • αντικατάσταση μικρο-υλικών όπως λάμπες θαλάμου, λάμπες φωτισμού φρέατος, λάστιχα θυρών κ.ο.κ.

Πλήρες πακέτο συντήρησης

Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει:

  • όλα τα σημεία της βασικής συντήρησης.
  • το κόστος των ανταλλακτικών των υλικών στα οποία απαιτείται αντικατάσταση λόγω βλάβης, φθοράς ή και υπερβολικής χρήσης (εξαιρούνται περιπτώσεις βανδαλισμών, πλημύρας, κεραυνών).
  • άμεση αποκατάσταση βλαβών 365 μέρες τον χρόνο από τις 7:30π.μ. έως τις 21:00μ.μ.
  • δεκαετή εγγύηση αντικατάστασης υλικών σε νέους ανελκυστήρες εγκατεστημένους από την εταιρεία μας.
  • πενταετή εγγύηση σε αντικατάσταση υλικών σε υφιστάμενους ανελκυστήρες που δεν έχουν εγκατασταθεί από την εταιρεία μας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Για περισσότερες λεπτομέρειες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!